<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.15.1/css/all.min.css" />

Dit is een samenvatting van het artikel van Roel Willems, Web Analytics Consultant bij OrangeValley.
Lees hier het volledige artikel.

De omstreden cookiewet is een feit. De wijziging van de Telecomwet voor het gebruik van tracking en cookies is aangenomen en zal vanaf 8 juni 2012 ingaan.

De Cookiewet

De Europese richtlijn schrijft voor dat websites zich aan twee dingen moeten houden:

  1. De bezoekers moeten tijdens het bezoek aan de website geïnformeerd worden over de cookies die geplaatst worden en hoe die worden gebruikt.
  2. De bezoeker moet toestemming geven voor het plaatsen van cookies (browser-“fingerprinting” valt hier ook onder).

Uitzonderingen zijn cookies voor elektronische communicatie en noodzakelijke functionaliteiten op de website zoals taalinstellingen. Voor deze cookies hoeft geen toestemming gegeven worden.

De Nederlandse cookiewetgeving is strenger dan de Europese regelgeving. Naast de twee punten hierboven beschrijven doet Nederland niet mee met de “overweging-66”, waarin  toestemming kan worden verkregen doormiddel van browserinstellingen. In Nederland moet men daar expliciet toestemming voor geven door de bezoeker van de website. Nederland hanteert wel de uitzondering op cookies die bijdragen aan de functionaliteit van de website.

Op het moment dat websites persoonsgegevens opslaan moet dit conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) zijn. In dit geval zal er ook sprake zijn van een “omgekeerde bewijslast” als er wordt vermoed dat er persoonsgegevens worden opgeslagen door de website.

Wat veranderd er?

Vanaf 8 juni wordt de uitbreiding van de Telecomwet actief. Als de website zich richt op Nederland of actief is binnen Nederland zal er op de website vermeld moeten staan welke cookies er geplaatst worden, wat het doel er van is, welke informatie er wordt verzameld en voor welke periode deze gegevens opgeslagen worden. Naast deze informatieplicht moet er ook ondubbelzinnig toestemming worden verkregen van de bezoekers.

Op 1 januari 2013 zal de koppeling van de cookiewet en de Wet Bescherming Persoonsgegevens in werking treden en zal de OPTA streng toezien op de informatie- en toestemmingsplicht.

Wat is de impact?

Hoe het in Nederland zal gaan lopen is niet goed in te schatten, maar de mildere cookiewet in Verenigd Koninkrijk heeft al laten zien dat ongeveer 10 tot 15 procent van de website bezoekers de cookies accepteert, maar dit verschilt uiteraard per website. Bij een grote merkbekendheid zullen cookies eerder geaccepteerd worden, dan bij een kleine, onbekende website. Verder kan de invloed van deze wetgeving zich uiten in afname in online bestedingen.

De cookiewetgeving voorziet ook in het “collectief” regelen van toestemming, waardoor organisaties zich bundelen in een collectief en cookiemeldingen dus beperkt blijven. Wanneer een bezoeker uit het collectief de cookies accepteert, zal die toestemming “overgedragen” worden aan een andere partij in het collectief.

Wat moet u nu doen?

Wij adviseren u te beginnen met de informatieverplichting en het aan passen van het privacy statement. De volgende stap is om de technische aanpassingen voor de toestemmingsplicht door te voeren.

Gerelateerde artikelen